Portfolios > Iron-Glazed Pots (2011-2014)

Tea Bowl
Tea Bowl
Porcelain, Iron Crystalline Glaze
4" h.
2012